Some Info
Feel free to contact us

THINK GREEN

Naknadna uporaba samo 1 majice može uštedjeti i do 2 600 litara vode.

  • 11,1 milijun tona tekstila odlaže se na odlagališta svake godine.
  • proizvodnja tekstila rezultira zagađenjem zraka i zagađenjem krutim otpadom.
  • energija upotrebljena u procesu pranja i sušenja odjeće znatno je manja od one koja se koristi u proizvodnom procesu.
  • Naknadna uporaba samo 1 kilograma tekstila sprečava emisiju 7 kilograma CO2.
  • Recikliranje može smanjiti financijski teret rukovanja i zbrinjavanja tekstila po urbanim sredinama.
  • Niske plaće, rad djece i produženi rad dominiraju u tekstilnoj prerađivačkoj industriji.
  • Prihodi od korištene (rabljene) odjeće su dio industrije usmjerene na korištenje otpada -recikliranje. Rabljena odjeća prikupljena iz tvrtki i pojedinačnih donatora u domaćinstvima prikuplja se u kontejnere za odlaganje. Na taj način se sprečava da tekstil završi na smetlištima te u isto vrijeme omogućuje ponudu dobre odjeće po pristupačnoj cijeni. Textile House je ponosan što je dio sustava za recikliranje.Izjava o zaštiti osobnih podataka:
Textile House trgovine d.o.o. se obvezuju da će podaci biti trajno pohranjeni i zaštićeni od strane neovlaštenih osoba. Textile House trgovine d.o.o. koristiti će osobne podatke korisnika samo i isključivo za obaviještavanje o zanimljivim ponudama i akcijama u svom poslovanju. Korištenje podataka podliježu prehodnoj suglasnosti korisnika.